Facebook stawowie.pl Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci Gdańskie Centrum Kontaktu
Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta

Witamy na stronie internetowej Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego

jednostki obsługuj±cej interwencyjne placówki systemu pieczy zastępczej:

70 lat w służbie dzieciom - 1948-2018

...Doskonałym ma być człowiek, który tak samo my¶li, mówi i czyni...

Kpt.ż.w. Karol Olgierd Borchardt


Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego
ul. Jana Sobieskiego 100, 80-216 Gdańsk
tel. (58) 341 10 42, fax: (58) 506 56 64, e-mail: sekretariat@pogotowieopiekuncze.gda.pl

Licznik odwiedzin 00263788