Facebook stawowie.pl Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci Gdańskie Centrum Kontaktu
Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta

Witamy na stronie internetowej Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego
im.Karola Olgierda Borchardta

interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej systemu pieczy zastępczej

70 lat w służbie dzieciom - 1948-2018

...Doskonałym ma być człowiek, który tak samo my¶li, mówi i czyni...

Kpt.ż.w. Karol Olgierd Borchardt


Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
telfax: +48(058)341-10-42, +48)(058)344-59-16, mail: sekretariat@pogotowieopiekuncze.gda.pl

Licznik odwiedzin 00235391